Your browser does not support JavaScript!
­

最新消息
 
 
110學年度日四技各管道入學之招生試務重大變革及重要注意事項
 
111學年度四技二專統一入學測驗考試大綱109年12月15
日公告於入學測驗中心網站,網址(https://www.tcte.edu.tw)
 
1.甄選入學招生:110學年...
2020-12-19
好事發生~無限感激 [ 2020-12-01 ]

 

 
 

 

廠商連結
 
 

 

手機瀏覽    

 

更新日期
 
 
最後更新日期
2021-01-06